Actros Евро VI в директно сравнение.Actros във Fuel Duel.

Сега с второ
поколение двигатели и
още 3% икономия.

Техника

Техника, икономична на гориво.

PPC е съкращение от Predictive Powertrain Control и интегрира в превключващата автоматика, начин на шофиране, съобразен с повърхностния релеф: Посредством сателитна локационна система и 3D-пътна карта системата разпознава трасето на пътя като показва предстоящите наклони надолу и нагоре, при което оптимизира моментите на превключване на предавките и скоростта за темпомата. Това може допълнително да спести до 5% гориво. И допълнително към режима на движение "economy" сега имате на разположение и режим на движение "fleet" с цел подпомагане на по-икономичeн начин на шофиране.

Стилът на шофиране с оптимизирано износване и оптимизиран разход повишава допълнително значително общата ефективност на Actros. Fleetboard услугата "Анализ на експлоатацията" регистрира техническите данни от тежкотоварния автомобил и ги оценява. На тази база пътното поведение на водача се определя с оценки и позволява обективна преценка на стила на шофиране. Индивидуалните обучения насочват към потенциал за оптимизиране.

Predictive Powertrain Control

Чрез стила на шофиране, характеризиращ се с оптимизиран разход, са възможни икономии на гориво с до 15%.

Аеродинамика

Отлична аеродинамика.

При конструкцията на Actros всеки един детайл беше тестван основно. Във въздушен канал и на много милиони тестoви километри – за извънредно малко съпротивление на въздуха и по-нисък разход на гориво.

Ниско въздушно съпротивление и съпротивление при търкаляне на гумите.

Дизайнът на Actros беше оптими-зиран до най-малкия детайл с цел постигане на по-ниско съпротивление на въздуха. Това се наблюдава особено ясно при кабина StreamSpace. Електронно регулируемите жалузи на радиатора и удължението за вратата също водят до икономия на гориво. Освен това аеродинамичните монтажни елементи и системата за следене на налягането в гумите също снижват разхода на гориво.

Аеродинамика

Чрез стила на шофиране, характеризиращ се с оптимизиран разход, са възможни икономии на гориво с до 15%.

Тегло

Най минимално собствено тегло – по-малък разход на гориво.

С Fuel Duel-конфигурацията на Actros собственото тегло беше силно редуцирано, което повишава неговата ефективност при експлоатацията в практиката. При тази конфигурация Actros беше оборудван серийно с алуминиеви джанти.

Избрано специално оборудване като Super-Single-гуми на задния мост, резервоар за сгъстен въздух от алуминий и компактно седлово опорно-прикачно устройство се грижат доказуемо за по-нисък разход на гориво и по-минимални CO2-емисии.

В зависимост от експлоатацията и конфигурацията могат да се постигнат допълнителни икономии при горивото и отделяне на CO2.

задвижване

второто поколение двигател OM 471.

Спестяват се по 1.100 литра гориво годишно, около три тона по-малко CO2 – два от съществените фактора при седловите влекачи за транспорт на далечни разстояния с второто поколение Heavy-Duty двигател OM 471 на Mercedes-Benz при годишен пробег от 130.000 км. Четири години след въвеждане на революционното поколение двигатели настъпва следващата развойна степен – с нея Mercedes-Benz Actros на Daimler Trucks продължава тенденцията за превъзходство по отношение на ефикасността.

При това инженерите от Mercedes-Benz са успели да направят квадратура на кръга: Разходът на гориво намалява отново с до 3%, същевременно се повишава пътната динамика с по-голям въртящ момент. Нова максимална мощност от 390 kW (530 к.с.) и въртящ момент 2.600 Nm допринасят за успеха на конструктивния тип. Не на последно място се е повишила и здравината.

Накратко: Второто поколение на OM 471 отново задава мащаби при Heavy-Duty двигателите за тежкотоварните автомобили.

второто поколение двигател OM 471

Квадратура на кръга: по-малък разход иCO2-емисии, повече мощност и въртящ момент.

Сега с второ
поколение двигатели и
още 3% икономия.

Fuel Duel започва втория си кръг.

Mercedes-Benz Trucks обръща особено голямо внимание на темата икономичност. Инвестициите, разходът, техническото обслужване и ремонтът, както и остатъчната стойност влияят на вашата печалба. По време на целия експлоатационен срок на вашия товарен автомобил разходите за гориво възлизат на около 50-60% от разходите, отнасящи се до автомобила. Actros е неоспоримият пионер по отношение на икономичността, доказано е в продължение на години. Mercedes-Benz Trucks разработва постоянно нови технологии, спестяващи гориво, като например иновативната асистираща система Predictive Powertrain Control (PPC), която интегрира в превключващата автоматика такъв стил на шофиране, който е адаптиран към топографията.

Actros с двигател Евро VI допринася значително за снижаване на разхода на гориво. По време на много тестове за определяне на разхода на гориво Actros многократно е доказал, че е по-икономичен с до 9% в сравнение с автомобилите на конкурентите. С помощта на телематичната система Fleetboard и стил на шофиране с намален разход на гориво може да се постигнат до 15% икономии на гориво.

Икономия на гориво

Дори при днешните цени разходите за гориво, изчислени за целия експлоатационен живот на даден автомобил, правят 50–60% от общите разходи.

научи повече

CO2-понижаване

CO2-намаляването се числи наред с икономията на гориво засега към най-големите предизвикателства в сухопътния автомобилен превоз на стоки.

научи повече

Допълнителни доказателства

Стилът на шофиране с оптимизирано износване и оптимизиран разход повишава допълнително значително общата ефективност на Actros.

научи повече

Дуелът.

С Mercedes-Benz Trucks Fuel Duel ние доказваме, че при направеното сравнение с конкуренцията Actros е извънредно ефикасен тежкотоварен автомобил. Благодарение на телематично подпомаганите интернет услуги на Daimler Fleetboard това може да бъде доказано обективно. Fleetboard с различните си услуги позволява оптимизиран автомобилен, шофьорски и транспортен мениджмънт.

Фактите в общ преглед:

  • Икономически целесъобразно общо решение, комбинация от иновативна автомобилна технология, и водещо Mercedes-Benz обслужване и услуги
  • Намалени разходи по време на целия експлоатационен срок
  • По желание Fleetboard управление на автомобилния парк, транспорта и работното време
  • Курсове за обучение на шофьори и Fleetboard анализ на експлоатацията, както и EcoSupport - всички тези услуги целят намаляване на разхода на гориво и повишаване на рентабилността
  • Иновации като PPC помагат на водача да спести допълнително до 5% гориво

Обща икономия Европа.

Брой дуели*

4.812

11,1%

Резултат*

25.863.845

Изминати километри*

Показателите се основават на всички дуели, проведени в Европа.

От тях дуели, проведени в България: 66. Изминати километри: 379.907 км. Резултат: 10,9%!

* Актуално към: юни 2019: ЕВРО-6 & ЕВРО-5 автомобили

Допълнителни теми.